Cerca

Cada rostre, cada botiga, finestra d’un dormitori, establiment públic i plaça fosca és una imatge febrilment girada, a la recerca de què? Passa el mateix amb els llibres. Què busquem a través de milions de pàgines? Virginia Woolf, Jacob’s Room

    Cal JavaScript.

    La funcionalitat de cerca del costat del client està impulsada per Lunr.js, s basa en el codi original de Jamie Tanna i utilitza Web Storage API.

    Tot el processament es fa al vostre navegador web, no hi intervenen servidors externs.

    Aquesta pàgina també està traduïda als idiomes següents: